8 ul. Riegrová Olomouc Zpĕt -->
 

hotová fasáda 
po odlití štukové výzdoby do forem vytvořených na puvodních
reliéfech jsou tyto odlitky usazené na svých místech
 
poškozená štuková výzdoba
poškozená štuková výzdoba
zcela chybějící štuková
výzdoba
 
oprava levé strany štukové výzdoby před formováním
oprava pravé strany štukové výzdoby před formováním